چند اصطلاح و ضرب المثل پر کاربرد

منتشرشده توسط چیا پرنگ در تاریخ

from the cradle to grave ز گهواره تا گور دانش بجوی

easy come, easy go باد آورده را باد میبرد

no news is good news بیخبری خوش خبری ست

third time lucky تا سه نشه بازی نشه

be the thin end of the wedge تخم مرغ دزد شتر دزد میشود

tit for tat این به اون در

every cloud has a silver lining در نا امیدی بسی امید است

a liar ought to have a good memory دروغگو کم حافظه است

outstay one’s welcome کنگر خوردن و لنگر انداختن

be more catholic than the pope= کاسه داغ تر از آش

more royalist than the king

curiosity killed the cat فضول را بردند جهنم

the biter bit دست بالای دست بسیار است

nothing ventured,nothing gained نابرده رنج گنج میسر نمیشود

bussiness is business حساب حساب است کاکا برادر

practice makes perfect کار نیکو کردن از پر کردن است

The cat dreams of mic شتر در خواب بیند پنبه دانه

(tell) a cock and bull story قصه حسین کرد شبستری گفتن

smell fishy کاسه ای زیر نیم کاسه است

Horses for courses هر کسی را بهر کاربی ساخته اند

A big head has a big ache هر که بامش بیش برفش بیشتر

Go with the ride هم رنگ جماعت شدن

East, West, home’s best هیچ کجا خانه خود آدم نمیشود

Tells tales یک کلاغ چهل کلاغ کردن

Hit the jackpot یک شب پول دار شدن

Keep up with the joneses چشم و هم چشمی کردن

Knock sth down چوب حراج به چیزی زدن

The miles of God grind slowly (but they grind exceeding small) چوب خدا صدا ندارد

Put a spoke in sb’s wheel چوب لای چرخ کسی گذاشتن

Cry wolf چوپان دروغگو

What’s cooking? چه کاسه ای زیر نیم کاسه است

Accidents can happen حادثه خبر نمیکند

Account for حساب پس دادن

Sweet nothing حرف های صد من یه غاز


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder