رفتن به تعطیلات

منتشرشده توسط چیا پرنگ در تاریخ

Mr jones had a few day’s holiday, so he said,

” i’m going to go to the mountains by train.”

He put on his best clothes, took a small bag, went to the station and got into the train.

He had a beautiful hat, and he often put his head out of the window during the trip and looked at the mountains.

But the wind pulled his hat off.

Mr jones quickly took his old bag and threw that out of the window too.

The other peaple in the carriage laughed.

” is your bag going to bring your beautiful hat back? They asked.

“No”, mr jones answered,

“but there’s a name and an address on the bag.

Someone’s going to find both of them near each other, and he’s going to send me the bag and the hat.”

آقای جونز چند روز، تعطیلی (مرخصی) داشت، بنابراین او گفت،

من قصد دارم با قطار به کوهستان بروم.

او بهترین لباسش را پوشید، کلاه کوچکش را برداشت، به ایستگاه رفت و سوار قطار شد.

او یک کلاه زیبا داشت، او اغلب سرش را از پنجره در طول سفر برای دیدن کوهستان خارج می کرد.

اما باد کلاهش را برد.

آقای جونز همچنین سریع کیف قدیمی اش را برداشت و از پنجره به بیرون پرتاب کرد.

بقیه مردم در واگن خندیدند

آنها پرسیدند. کیف شما قصد دارد (قرار است) کلاه زیبای شما را بر گرداند؟

آقای جونز گفت: نه

اما نام و آدرس من در روی کیف هست.

کسی که هر دوی انها را کنار هم پیدا خواهد کرد، کیف و کلاه را برای من خواهد فرستاد

سوالات

شما طوری باید متن را بفهمید که برای پاسخ دادن به سوالات دیگر نه متن و نه جواب سوال ها را نگاه کنید..

اگر هنوز نمی توانید جواب سوال ها را بدهید دوباره کل متن را بخوانید و بعدا مجددا سعی کنید جواب سوال ها را بدهید،

اگر بازهم نتوانستید، روزهای بعد دوباره تکرار کنید..اینقدر تکرار کنید تا بتوانید خیلی راحت جواب سوال ها را بدهید

عجله نکنید و از مطالب زود نگذرید.. شما آینده را نگاه کنید اگر نتوانید جواب این سوالات را بدهید چطور می توانید

در مورد متن های بلند صحبت کنید..

اصول کار ما در این روش آموزش مکالمه، بر اساس عجله ای بودن نیست..چون قرار است یکبار برای همیشه یاد بگیرید

۱- Where did Mr Jones go for his holiday?

۲- How did he go there?

۳- What did he often do during the trip?

۴- What did the wind do then?

۵- What did Mr Jones do?

۶- What did the other peaple in the carriage do then?

۷- What did they say?

۸- And what did Mr Jones answer?

.

.

.

.

ج

و

ا

ب

.

.

.

۱- He went to the mountains.

۲- He went to by train

۳- He often put his head out of the window.

۴- It pulled his hat off.

۵- He quickly took his old bag and threw that out of the window too.

۶- They laughed.

۷- Is your bag going to bring your beatiful hat back?

۸- “no, but there’s a name and an address on the bag. Someone’s going to find both of them near each other,and he’s going to send me the bag and the hat.”


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder