عمر طولانی

منتشرشده توسط چیا پرنگ در تاریخ

Nancy wants to live a long time.

She wants to live for one hundred years.

She is five years old now.

She wants to live 95 more years.

Then she will be 100.

Her father is 30 years old.

He wants to live a long time, too.

He wants to live for one hundred years.

He wants to live for 70 more years.

“Daddy, we will grow old together, okay?” Nancy said to her father.

“Yes, honey, we will grow old together,” he said to Nancy.

Then Nancy smiled. She gave her daddy a big hug.

داستان های انگلیسی را بیشتر برای کاربرد حروف اضافه بخوانید و نگویید متن بسیار ساده است و لغتی جدیدی برای یادگیری ندارد…

ترجمه لغات

خواستن

want

او می خواست

she wants

به مدت طولانی

long time

الان ۵ ساله است

She is five years old now

خواهد بود (خواهد شد)

Will be

زندگی کردن (لیو)

live (liv)

زنده (لایو)

live (laiv)

بزرگ شدن – پیر شدن

grow old

باهم – با همدیگر

together

عزیزم-عسلم

Honey

گفتن

Say

گفت

said

لبخند زدن

smile

لبخند زد

smiled

در آغوش گرفتن – بغل کردن

hug

همچنین

too


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder