گربه ها و سگ ها

منتشرشده توسط چیا پرنگ در تاریخ

Cats are smarter than dogs. You can’t get eight cats to pull a sled through the snow. — Jeff Valdez
You own a dog, but you can only feed a cat
Dogs come when called. Cats take a message and get back to you.
I put contact lenses in my dog’s eyes. They had little pictures of cats on them. Then I took one out and he ran around in circles. — Steven Wright
Letting sleeping dogs lie, sleeping cats fry. – Me 90
MEOW…SPLAT…RUFF…SPLAT…(Raining cats & dogs)
The dog needs the high grass so he can hide from the neighborhood cats. — Men’s Health, on how to get out of mowing the lawn
You burp, and guys think it’s adorable. You puke, and they fight to hold your hair back. — The Truth about Cats and Dogs

گربه ها از سگها با هوش تر اند.شما نمی توانید ۸ گربه را مجبور کنید که یک سورتمه را هل بدهند(جف والدز)

شما می توانید صاحب یک سگ باشید ولی یک گربه را می توانید فقط غذا بدهید

سگها وقتی صداشون بزنید میان.گربه ها پیغام رو میگیرن و اون موقع بر می گردن

من لنز طبی بروی چش سگم میزارم.عکس های کوچکی از گربه روی لنز وجود داره.بعدش من یکی از لنز ها رو در میارم و سگم شروع به دویدن تو یه دایره می کنه.(ستیو رایت)
بگزارید سگهای خواب دراز بکشند، و گربه های خواب بسوزن
میو…جدا کردنن……غرغر…جدا کردن..
سگها به علفزار بلند احتیاج دارن تا بتونن خودشون رو از گربه همسایه قایم کنند،–سلامتی انسان به این بستگی داره که بتونه از علفزار در حال تکون خوردن در بیاد
شما آروغ میزنید و دیگران فکر می کنن این کارتون دوست داشتنیه.غذا تو گلوتون گیر می کنه و اونا خودشونو می کشن تا شما بتونید باز نفس بکشید،—حقایقی در مورد سگها و گربه ها


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder