۳۴ رمز موفقیت (انگلیسی با ترجمه) جالب

منتشرشده توسط چیا پرنگ در تاریخ

Believe in yourself
-خودت را باور کن.

Be brave…but it’s ok to be afraid sometimes
-شجاع باش …ولی بعضی وقتها خوبه که بترسی.

Study hard
-سخت مطالعه کن.

Give lots of kisses
-بوسهای زیادی بده.

Laugh often
-اغلب بخند.

Don’t be overly concerned with your weight, it’s just a number
-به وزنت زیادی اهمیت نده آن فقط یک عدد است.

Always try to see the glass half full
-همیشه نیمهء پر لیوان رو ببین.

Meet new people, even if they look different to you
-افراد جدیدی رو ملاقات کن هر چند اونا برات نگاه متفاوت داشته باشند.

Remain calm, even when it seems hopeless
-آرام باش حتی زمانیکه نومیدی.

Take lots of naps..
-چرتهای زیادی بزن.

Be weird whenever you have the chance
-زمانیکه فرصتی داری, خارق العاده باش.

Love your friends, no matter who they are
دوستانت رو دوست داشته باش هر کی که باشند .

Don’t waste food
-غذا رو اسراف نکن.

RELAX
-راحت باش .

Take an occasional risk
-گاه و بیگاه ریسک کن.

Try to have a little fun each day
-سعی کن هر روز یه کمی تفریح داشته باشی ……..این مهم است .

…it’s important

Work together as a team
-با دوستانت تیمی کار کن.

Share a joke with friends
-با دوستانت جوک بگو.

Fall in love with someone..
عاشق کسی باش .

…and say “I love you” often
-عاشق شخصی باش……و اغلب بگو “دوستت دارم”.

Express yourself creatively
– با قاطعیت خودت را مطرح کن.

Be conscious of your appearance
-از ظاهر خودت با خبر باش.

Always be up for surprises
-همیشه برای سورپرایز ها جلو باش .

Love someone with all of your heart
-شخصی رو با تمام قلبت دوست داشته باش.

Share with friends Watch your step It will get better
– خودت رو با دوستانت مقایسه کن رتبهء خودت رو ببین و آن بهتر خواهد بود.

There is always someone who loves you more than you know

-همیشه شخصی است که تو رو بیشتر از اونیکه خودت می دونی دوست داره

Exercise to keep fit
-برای حفظ تناسب ورزش کن.

Live up to your name
-موافق اسم خودت باش.

Seize the Moment
– زمان را اندازه بگیر .

Hold on to good friends; they are few and far between
دوستان خوبت رو داشته باش آنها مابین دوستان یادی که داری کمند.

Indulge in the things you truly love
– در چیز هایی که دوست داری افراط کن.

Cherish every Sunday
– هر یکشنبه رو گرامی دار (جمعهء خودمون).

At the end of the day… PRAY
– در آخرر وز دعا کن …چشماتو باز کن و
……. and close your eyes

And smile at least once a day!
– حد اقل یکبا در روز بخند.

دسته‌ها: متفرقه

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder