۳۴ رمز موفقیت (انگلیسی با ترجمه) جالب

Believe in yourself -خودت را باور کن. Be brave…but it’s ok to be afraid sometimes -شجاع باش …ولی بعضی وقتها خوبه که بترسی. Study hard -سخت مطالعه کن. Give lots of kisses -بوسهای زیادی بده. Laugh often -اغلب بخند. Don’t be overly concerned with your weight, it’s just a number -به وزنت زیادی اهمیت نده …

ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

بى خبرى , خوش خبرى No news is Best news شتر دیدى , ندیدى You see nothing, You hear nothing عجله کار شیطان است Haste is from the Devil کاچى به از هیچى Somthing is better than nothing گذشتها گذشته Let bygones be bygones نوکه اومدبه بازار کهنه شد دل آزار Out with the old,in …

GIFTS FOR MOTHER

Four brothers left home for college, and they became successful doctors and lawyers and prospered. Some years later, they chatted after having dinner together. They discussed the gifts that they were able to give to their elderly mother, who lived far away in another city. The first said, “I had a big house built for …

چگونه تلفظ خود را بهبود بخشیم

«استرس کلمه (word stress)» در درک مطلب شنیداری نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. زبان انگلیسی یک زبان «استرس محور» می‌باشد که این بدان معنا است که سیلابهای خاصی استرس بیشتـری نسبت به بقیـه دریـافت می‌کنند، در حالیکه از روی کلمات فـاقد استرس بـه سرعت می‌گذریـم. انگلیسی زبانان به طور طبیعی استرس کلمات را به …